Apr 26, 2024
Helping Your Epileptic Child Learn and Succeed in School (May Liwanag Sa Kabila Ng Epilepsy)

Children with epilepsy are more likely to have concentration issues, learning impairments, and other cognitive deficits dahil sa kanilang kondisyon. Sila ay maaaring maging hirap sa pagkakabisa at paglutas ng mga problema with their subjects at sa pagpopokus sa kanilang mga lessons. Hindi rin maiiwasan na sila ay maging tampulan ng tukso.

As parents hindi natin maiaalis sa atin ang mangamba, matakot at mastress. Gayunpaman, may mga ways o pamamaraan kung paano natin maihahanda ang ating mga anak for school. Una na, is to learn and understand kung ano nga ba ang tinatawag na childhood epilepsy.

Ang childhood epilepsy ay isang brain condition na nangyayari kapag may abnormalidad sa aktibidad ng utak, na nagdudulot ng paulit-ulit na epileptic seizure sa bata. Maaaring mahirap tukuyin ang kombulsyon dahil ang mga pag-atake nito ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri, which can be classified into two major groups: focal seizures or generalized seizures.

 • Focal Seizures also known as partial seizures, na nangyayari kapag ang electrical activity ay nananatili lamang sa isang side ng brain.
 • Generalized Seizures affect both sides of the brain due to seizure activity throughout the brain.

To help your child with epilepsy to learn and succeed in school, you could do the following:

 Prepare your epileptic kids for school

 • Discuss with the young person how to explain their condition with their peers. Alalayan din ang inyong mga anak kung papaano nila kakausapin ang kanilang mga kaibigan, teachers, at iba pang tao patungkol sa kanilang kondisyon. 
 • Encourage them to engage in sports, start a hobby, and other interests.
 • Bigyan ng assurance ang mga bata. Praise your child’s success and bathe them with real positivity na kahit may pinagdadaanan hindi hadlang ang kondisyon para matuto at sumaya.

 

Get help from teachers/school nurses/school community

 • Set up a meeting with the principal, schoolteacher or your child’s adviser and the school nurse. Kausapin sila and seek their help and cascade about your child’s condition.
 • Seek help from groups/foundations that conduct training about epilepsy and its treatment, seizure first aid, and lessen the stigma associated with epilepsy. Para iwas bullying.
 • Raise awareness about the epileptic symptoms at kung paano ito imanage. 
 • Make a Seizure Action Plan.
  Ang Seizure Action Plan ay naglalaman ng mga detalye at preventive actions kagaya ng mga first aid steps and contact information ng mga parents and health care providers. In the event na magpakita ng mga epileptic symptoms ang mga kids. Nakapaloob din sa Seizure Action Plan ang dosage ng prescribed medications, pangalan ng gamot, at mga special instructions na pwedeng gawin ng mga school staff kamag-aral and nurses kapag ito’y kinailangan.

Kagaya ng mga adults, ang mga batang nakararanas ng seizure ay maaaring:

 • magpakita ng mabilis na pagkurap
 • nasa staring spell o nakatitig nang matagal
 • nakararanas ng pagbabago sa mga pandama
 • mayroong pagkibot sa mga kalamnan o spasm
 • biglang natutumba
 • nawawalan ng malay

To manage the above-mentioned symptoms, always ensure that your child has their trusted prescribed medicine with them, like MedChoice’s Valproic Acid (DEPAMAX® SYRUP) 250 mg/5ml and Levetiracetam (Kepdin®) 100 mg / ml.

Ang Depamax syrup ay isang antiepileptic drug na gamit sa monotherapy at adjunctive therapy in the treatment of patients with complex partial seizures that occur in isolation or in association with other types of seizures. It is also indicated for use as sole and adjunctive therapy for simple and complex absence seizures.

Ang Kepdin Oral Solution kagaya ng Depamax syrup ay isa ring mabisang gamot upang maibsan ang partial seizures with or without secondary generalizations, myoclonic seizures, and primary generalized tonic-clonic seizures. Kepdin is given at a dose range of 20 mg/kg body weight daily up to 60 mg/kg body weight daily given in 2 divided doses.

Subok at garantisadong may Galing at Kalinga sa Neurologic Disorders dahil ang MedChoice Brain Health, through partnership with neurologists, ay nagbibigay kalinga sa mga pasyenteng Pilipino by providing them with affordable high-quality and FDA-approved medicines.

Disclaimer: This information is not intended to substitute professional expertise. Ask your doctor or healthcare provider for diagnosis and treatment.

References:

Leviton, A., Patel, A. D., & Loddenkemper, T. (2023, May 15). Self-management education for children with epilepsy and their caregivers. A scoping review. Epilepsy; Behavior. Retrieved October 19, 2023, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525505023001518

Datta, A.N. (2023, August 01). The impact of anti-seizure medications on psychiatric disorders among children with epilepsy: Both a challenge and an opportunity?.PubMed Central (PMC) Retrieved October 19, 2023, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10393354/

Secco, M.C. (2020). Ongoing Information and Support Needs of Parents of Children with Epilepsy The University of Western Ontario (Canada) ProQuest Dissertations Publishin. Retrieved October 19, 2023 from https://search.proquest.com/openview/ef146bed6bb18dd66c3b9d628ce81a53/1

Rani, A. & Thomas, P. T. (2019, March 22). Stress and perceived stigma among parents of children with epilepsy – neurological sciences. SpringerLink. Retrieved October 19, 2023 from  https://link.springer.com/article/10.1007/s10072-019-03822-6